WYDARZENIA BRANŻOWE

ODBYŁA SIĘ VIII KONFERENCJA PRZEMYSŁU CHEMII BUDOWLANEJ

7 grudnia 2021 r. odbyła się VIII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej. Konferencja składała się z czterech części tematycznych w formie prelekcji. Spotkanie odbyło się online.

PRODUCENCI MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA APELUJĄ DO PREMIERA I RZĄDU O PRZYJĘCIE DŁUGOTERMINOWEJ STRATEGII RENOWACJI

Brak przyjęcia Strategii oznacza brak dostępu do środków finansowych z UE oraz większe koszty użytkowania budynków. Stanowi ona również istotny element krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Przedsiębiorcy podkreślają korzyści dla gospodarki wynikające z wdrożenia Strategii, która wskazuje na potrzebę zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc.