PRODUCENCI MATERIAŁÓW DLA BUDOWNICTWA APELUJĄ DO PREMIERA I RZĄDU O PRZYJĘCIE DŁUGOTERMINOWEJ STRATEGII RENOWACJI

W 16 listopada, do Premiera Mateusza Morawieckiego, trafił apel wystosowany przez Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, który poparło 19 organizacji, o jak najszybsze przyjęcie Długoterminowej Strategii Renowacji. Brak przyjęcia Strategii oznacza brak dostępu do środków finansowych z UE oraz większe koszty użytkowania budynków. Stanowi ona również istotny element krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu. Przedsiębiorcy podkreślają korzyści dla gospodarki wynikające z wdrożenia Strategii, która wskazuje na potrzebę zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie.

Fot. Caparol

Długoterminowa Strategia Renowacji powinna być przedłożona Komisji Europejskiej do 10 marca 2020 r. Jest to jeden z wymogów warunkujących dostępność środków finansowych Unii Europejskiej w ramach perspektywy na lata 2021-2027. Jej głównym celem jest stworzenie warunków pozwalających w sposób długofalowy zmodernizować budynki w Polsce – zgodnie z transformacją w kierunku gospodarki neutralnej klimatycznie. Strategia przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, wskazuje na potrzebę promocji głębokiej termomodernizacji i zwiększenia tempa termomodernizacji w Polsce z 1 do ok. 3 proc. rocznie. Jednocześnie określa skalę i źródła wsparcia finansowanego tego procesu.

Producenci materiałów budowlanych zwracają uwagę na wiele korzyści związanych z termomodernizacją krajowych zasobów budowlanych. Ograniczy ona niekorzystny wpływ wzrostu cen energii na budżety gospodarstw domowych – budynki po termomodernizacji mogą zużywać nawet o 60% mniej energii. Ponadto, zmniejszy negatywny wpływ budynków na środowisko, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Podwyższy jakość i komfort życia w budynkach po termomodernizacji. Co więcej – pozwoli stworzyć dodatkowe 100 tys. zielonych miejsc pracy na obszarze całego kraju.

Jak wynika ze Strategii skutkiem opłacalnej pod względem ekonomicznym termomodernizacji ma być oszczędność energii końcowej w budynkach mieszkalnych wynosząca 147 TWh, co odpowiada 75 proc. obecnego poziomu zapotrzebowania na energię końcową. Redukcja emisji CO2 przewidywana jest na poziomie 37 mln ton w skali roku i jest to równowartość 10 proc. całkowitej rocznej emisji gazów cieplarniach w naszym kraju. Emisje pyłów zostaną zmniejszone o 89 tys. ton rocznie, co stanowi jedną czwartą całkowitej emisji pyłów w Polsce.

„Przyjęta i efektywnie wdrażana Długoterminowa Strategia Renowacji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju ekonomicznego, społecznego i ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju. Jej realizacja to ogromna szansa dla przedsiębiorców – producentów wyrobów budowlanych, ale też tysięcy małych i średnich firm wykonawstwa budowlanego, które często zlokalizowane są w słabiej rozwiniętych gospodarczo regionach Polski” – podkreśla Szymon Firląg, Prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Pod apelem podpisały się następujące organizacje:
Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji (SGGiK)
Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC)
Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i
Wentylacji (ZHI)
Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” (SIPUR)
Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS)
Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV (SBF POLSKA PV)
Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG)
Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej (MIWO)
wiązek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE (SHE)
Miesięcznik IZOLACJE
Ocieplam dom i walczę ze smogiem – akcja społeczna
CEMEX Polska
Polskie Okna i Drzwi Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów (POiD)
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO)
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS)
Konfederacja Lewiatan
Związek Zawodowy „Budowlani”
Stowarzyszenie Polska Wentylacja (SPW).

Źródło:

https://www.chemiabudowlana.info/wiadomosci,art,14444,wiadomosci_all,,,producenci_materialow_dla_budownictwa_apeluja_do_premiera_i_rzadu_o_przyjecie_dlugoterminowej_strategii_renowacji