PRZEGLĄD RYNKU BUDOWLANEGO

PODSUMOWANIE SYTUACJI W OKRESIE STYCZEŃ – LUTY 2020

W okresie styczeń – luty 2020r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast spadła liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

RUCH BUDOWLANY – BUDOWA MIESZKAŃ

Według wstępnych danych, w okresie styczeń – luty 2020r. oddano do użytkowania 33,5 tys. mieszkań, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 37,3 tys. mieszkań, tj. o 0,5% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W okresie styczeń – luty 2020 r. rozpoczęto budowę 33,8 tys. mieszkań, tj. o 12,1% więcej niż w analogicznym miesiącu roku 2019.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Inwestorzy indywidualni w okresie I- II 2020 r. wybudowali 12,8 tys. mieszkań, tj. o 9,1% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.
Deweloperzy przekazali do użytkowania 20 tys. mieszkań (0,7% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.).
Więcej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (328 wobec 280 mieszkań).
Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 339 mieszkań, wobec 515 w okresie I – II ubiegłego roku.
Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w I – II 2020r. wyniosła 3,1 mln m², czyli o 7,1% więcej vs analogiczny okres 2019 roku.
W porównaniu do okresu styczeń – luty 2019r., przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zwiększyła się o 3,3 m² – do poziomu 93,5 m².

MIESZKANIA, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO

W okresie I – II 2020 r. rozpoczęto budowę 33,8 tys. Mieszkań, tj. o 12,1% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.
Inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę 12,3 tys. mieszkań, deweloperzy – 20,6 tys., czyli łącznie 97,5% ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 2,4% i 31,5% r/r.
Więcej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – 471 mieszkań wobec 292 – a także w pozostałych formach budownictwa – 385 wobec 356.

MIESZKANIA, NA REALIZACJĘ KTÓRYCH WYDANO POZWOLENIA LUB DOKONANO ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

W okresie I – II 2020r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 37,3 tys. mieszkań, tj. o 0,5% mniej niż analogicznym okresie roku 2019.
Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (23,3 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (13,8 tys.), tj. odpowiednio o 2,5% mniej i 9,8% więcej niż w okresie I – II 2019r.
Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,6% ogółu mieszkań.
Mniej niż w analogicznym okresie 2019r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (27 mieszkań wobec 326) oraz w pozostałych formach budownictwa (117 wobec 643).
Najwięcej mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz których budowę rozpoczęto w okresie I – II 2020 r., odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 7,2 tys. i 7,5 tys.) i wielkopolskim (4,1 tys. i 4,4 tys.). Największą liczbą mieszkań oddanych do użytkowania charakteryzowało się województwo mazowieckie (6,1 tys. mieszkań) i małopolskie (4,5 tys.).

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-luty-2020-roku,5,100.html