PRZEGLĄD RYNKU BUDOWLANEGO

PODSUMOWANIE SYTUACJI W OKRESIE STYCZEŃ – SIERPIEŃ 2020

W okresie styczeń – sierpień 2020r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

RUCH BUDOWLANY – BUDOWA MIESZKAŃ

Według wstępnych danych, w okresie styczeń – sierpień 2020r. oddano do użytkowania 135,8 tys. mieszkań, tj. o 5,5% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 168,3 tys. mieszkań, tj. o 4,6% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W okresie styczeń – sierpień 2020 r. rozpoczęto budowę 141,1 tys. mieszkań, tj. o 10% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Inwestorzy indywidualni w okresie I- VIII 2020 r. wybudowali 46 tys. mieszkań, tj. o 3,5% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.

Deweloperzy przekazali do użytkowania 87,7 tys. mieszkań (9,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.).

Mniej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (816 wobec 1436 mieszkań).

Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 1338 mieszkań, wobec 2718 w okresie I – VIII ubiegłego roku.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w I – VIII 2020r. wyniosła 12,1 mln m², czyli o 4,4% więcej vs analogiczny okres 2019 roku.

W porównaniu do okresu styczeń – sierpień 2019r., przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 0,9 m² – do poziomu 88,9 m².

MIESZKANIA, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO

W okresie I – VIII 2020 r. rozpoczęto budowę 141,1 tys. mieszkań, tj. o 10% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.

Inwestorzy indywidualni  rozpoczęli budowę 61,9 tys. mieszkań (o 3,3% mniej r/r), deweloperzy – 76,8 tys. (o 14,4% mniej niż w 2019r.), czyli łącznie 98,3% ogólnej liczby mieszkań.

Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – 1266 mieszkań wobec 1292 oraz w pozostałych formach budownictwa – 1141 wobec 1874.

MIESZKANIA, NA REALIZACJĘ KTÓRYCH WYDANO POZWOLENIA LUB DOKONANO ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

W okresie I – VIII 2020r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 168,3 tys. mieszkań, tj. o 4,6 % mniej niż analogicznym okresie roku 2019.

Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (100,6 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (65,6 tys.), którzy  względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 5,7% i 1,7%.

Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,7% ogółu mieszkań.

Mniej niż w analogicznym okresie 2019r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1094 mieszkań wobec 1159) oraz w pozostałych  formach budownictwa (1026 wobec 1811).

W okresie I – VII 2020r. najwięcej mieszkań, których budowę rozpoczęto lub oddano do użytkowania w województwie mazowieckim (odpowiednio 28 tys. I 25,2 tys.) i wielkopolskim (16,9 tys. I 14,6 tys.). W odniesieniu do mieszkań oddanych do użytkowania najwyższe wartości odnotowano w mazowieckim (27,5 tys.) oraz dolnośląskim (14,2 tys.).

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-sierpien-2020-roku,5,106.html