PRZEGLĄD RYNKU BUDOWLANEGO

PODSUMOWANIE SYTUACJI W OKRESIE STYCZEŃ – PAŹDZIERNIK 2020

W okresie styczeń – październik 2020r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

RUCH BUDOWLANY – BUDOWA MIESZKAŃ

Według wstępnych danych, w okresie styczeń – październik 2020r. oddano do użytkowania 176,4 tys. mieszkań, tj. o 6,1% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 218,5 tys. mieszkań, tj. o 4,5% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W okresie styczeń – październik 2020 r. rozpoczęto budowę 186,9 tys. mieszkań, tj. o 7,7% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Inwestorzy indywidualni w okresie I- X 2020 r. wybudowali 59,3 tys. mieszkań, tj. o 5,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.

Deweloperzy przekazali do użytkowania 114,1 tys. mieszkań (o 9,3% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.).

Mniej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (1092 wobec 1893 mieszkania).

Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 1910 mieszkań, wobec 3758 w okresie I – X ubiegłego roku.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w I – X 2020r. wyniosła 15,6 mln m², czyli o 5,6% więcej vs analogiczny okres 2019 roku.

W porównaniu do okresu styczeń – październik 2019r., przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wielkość 88,7 m².

MIESZKANIA, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO

W okresie I – X 2020 r. rozpoczęto budowę 186,9 tys. mieszkań, tj. o 7,7% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.

Inwestorzy indywidualni  rozpoczęli budowę 78,7 tys. mieszkań (o 274% mniej r/r), deweloperzy – 105,3 tys. (o 10,3% mniej niż w 2019r.), czyli łącznie 98,4% ogólnej liczby mieszkań.

Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – 1414 mieszkania wobec 1895 oraz w pozostałych formach budownictwa – 1536 wobec 2376.

MIESZKANIA, NA REALIZACJĘ KTÓRYCH WYDANO POZWOLENIA LUB DOKONANO ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

W okresie I – X 2020r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 218,5 tys. mieszkań, tj. o 4,5 % mniej niż analogicznym okresie roku 2019.

Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (131,8 tys., spadek o 7,2% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (84,2 tys., wzrost o 0,9%).

Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,8% ogółu mieszkań.

Mniej niż w analogicznym okresie 2019r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (1171 mieszkań wobec 1301) oraz w pozostałych  formach budownictwa (1352 wobec 2190).

W okresie I – X 2020r., najwięcej mieszkań oddanych do użytkowania oraz których budowę rozpoczęto, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 37,6 tys. I 33,9 tys.) i wielkopolskim (18,9 tys. I 18,7 tys.). Również w województwie mazowieckim zanotowano największą liczbę mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (36 tys. mieszkań), na drugim miejscu znalazło się województwo dolnośląskie (21,8 tys.)

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-pazdziernik-2020-roku,5,108.html