PRZEGLĄD RYNKU BUDOWLANEGO

PODSUMOWANIE SYTUACJI W OKRESIE I – VII 2021

W okresie styczeń – lipiec 2021 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

RUCH BUDOWLANY – BUDOWA MIESZKAŃ

Według wstępnych danych, w okresie styczeń – lipiec 2021 r. oddano do użytkowania 123,5 tys. mieszkań, tj. o 2,3% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 200,3 tys. mieszkań, tj. o 35,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. W okresie styczeń – lipiec 2021 r. rozpoczęto budowę 170,5 tys. mieszkań, tj. o 40,1% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń – lipiec 2021 r. oddali do użytkowania 49,6 tys. mieszkań, tj. o 23,3% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Deweloperzy przekazali do użytkowania 71,1 tys. mieszkań (o 9,5% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.).

Pozostali inwestorzy (budownictwo spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 2750 mieszkań wobec 1913 przed rokiem.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie I – VII 2021 r. wyniosła 11,8 mln m², czyli o 10,2% więcej niż w roku 2020, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 95,3 m².

MIESZKANIA, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO

W okresie styczeń – lipiec 2021 r. rozpoczęto budowę 170,5 tys. mieszkań, tj. o 40,1% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Inwestorzy indywidualni  rozpoczęli budowę 64,7 tys. tj. o 20,8% więcej niż w okresie 7 miesięcy 2020 r., deweloperzy – 102,7  tys. (o 56% więcej niż w 2020 r.), czyli łącznie 98,2% ogólnej liczby mieszkań.

W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 3028 mieszkań (2230 w roku ubiegłym).

MIESZKANIA, NA REALIZACJĘ KTÓRYCH WYDANO POZWOLENIA LUB DOKONANO ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

W okresie styczeń – lipiec 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 200,3 tys. mieszkań, tj. o 35,8% więcej niż analogicznym okresie roku 2020.

Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (125,8  tys., wzrost o 41,6% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (72,2 tys., wzrost o 26,7%).

Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,8% ogółu mieszkań.

W pozostałych formach budownictwa zanotowano 2354 mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (1724 mieszkań w roku ubiegłym).

W okresie styczeń – lipiec 2021 r. wysokie wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, zanotowano w następujących województwach:

  • mazowieckim (odpowiednio 21,9 tys., 29,4 tys. i 34,8 mieszkań),
  • wielkopolskim (13,9 tys., 18,9 tys. i 21,8 tys.),
  • dolnośląskim (14,2 tys., 14,9 tys. i 17,2 tys.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-lipiec-2021-roku,5,117.html