PRZEGLĄD RYNKU BUDOWLANEGO

PODSUMOWANIE SYTUACJI W OKRESIE STYCZEŃ – MAJ 2020

W okresie styczeń – maj 2020 r. oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

RUCH BUDOWLANY – BUDOWA MIESZKAŃ

Według wstępnych danych, w okresie styczeń – maj 2020 r. oddano do użytkowania 79,8 tys. mieszkań, tj. o 0,3% mniej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 95,5 tys. mieszkań, tj. o 10,7% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W okresie styczeń – maj 2020 r. rozpoczęto budowę 81,2 tys. mieszkań, tj. o 15,8% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Inwestorzy indywidualni w okresie I- V 2020 r. wybudowali 26,5 tys. mieszkań, tj. o 6,4% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Deweloperzy przekazali do użytkowania 52 tys. mieszkań (4,4% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r.).

Mniej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (496 wobec 832 mieszkania). Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 837 mieszkań, wobec 1106 w okresie I – V ubiegłego roku.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w I – V 2020 r. wyniosła 7,1 mln m², czyli o 1,8% mniej vs analogiczny okres 2019 roku. W porównaniu do okresu styczeń – maj 2019 r., przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 1,3 m² – do poziomu 88,9 m².

MIESZKANIA, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO

W okresie I – V 2020 r. rozpoczęto budowę 81,2 tys. mieszkań, tj. o 15,8% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.

Inwestorzy indywidualni  rozpoczęli budowę 35,4 tys. mieszkań (o 7,6% mniej r/r), deweloperzy – 44,2 tys. (o 21,1% mniej niż w 2019 r.), czyli łącznie 98,1% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – 862 mieszkania wobec 1027, a także w pozostałych formach budownictwa – 704 wobec 1052.

MIESZKANIA, NA REALIZACJĘ KTÓRYCH WYDANO POZWOLENIA LUB DOKONANO ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

W okresie I – V 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 95,5 tys. mieszkań, tj. o 10,7% mniej niż analogicznym okresie roku 2019. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (57,5 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (37,1 tys.), którzy  względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 11,1% i 7,6%. Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,1% ogółu mieszkań.

Mniej niż w analogicznym okresie 2019r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (357 mieszkań wobec 767) oraz w pozostałych  formach budownictwa (506 wobec 1347).

Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania, w okresie styczeń – maj 2020 r., w województwie mazowieckim (14,8 tys.), wielkopolskim (8,4 tys.) i dolnośląskim (8,2 tys.). W odniesieniu do mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, najwyższe wartości odnotowano w mazowieckim (15,9 tys.) oraz dolnośląskim i wielkopolskim (po 10,1 tys.), natomiast najwięcej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zanotowano w mazowieckim (15,3 tys.), wielkopolskim (8,7 tys.) oraz pomorskim (7 tys.).

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-maj-2020-roku,5,103.html