PRZEGLĄD RYNKU BUDOWLANEGO

PODSUMOWANIE SYTUACJI W OKRESIE STYCZEŃ – LIPIEC 2020

W okresie styczeń – lipiec 2020r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

RUCH BUDOWLANY – BUDOWA MIESZKAŃ

Według wstępnych danych, w okresie styczeń – lipiec 2020r. oddano do użytkowania 118,8 tys. mieszkań, tj. o 6,6% więcej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 147 tys. mieszkań, tj. o 4,5% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019. W okresie styczeń – lipiec 2020 r. rozpoczęto budowę 121,7 tys. mieszkań, tj. o 11,4% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Inwestorzy indywidualni w okresie I- VII 2020 r. wybudowali 40,1 tys. mieszkań, tj. o 2,7% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.

Deweloperzy przekazali do użytkowania 76,7 tys. mieszkań (10,9% więcej niż w analogicznym okresie 2019r.).

Mniej mieszkań niż przed rokiem oddały do użytkowania spółdzielnie mieszkaniowe (705 wobec 1191 mieszkania).

Pozostali inwestorzy (budownictwo społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 1297 mieszkań, wobec 1988 w okresie I – VII ubiegłego roku.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w I – VII 2020r. wyniosła 10,6 mln m², czyli o 5,2% więcej vs analogiczny okres 2019 roku.

W porównaniu do okresu styczeń – lipiec 2019r., przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 1,2 m² – do poziomu 89 m².

MIESZKANIA, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO

W okresie I – VII 2020 r. rozpoczęto budowę 121,7 tys. mieszkań, tj. o 11,4% mniej niż w analogicznym okresie 2019r.

Inwestorzy indywidualni  rozpoczęli budowę 53,6 tys. mieszkań (o 3,8% mniej r/r), deweloperzy – 65,8 tys. (o 16,4% mniej niż w 2019r.), czyli łącznie 98,2% ogólnej liczby mieszkań.

Więcej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym – 1266 mieszkań wobec 1228, natomiast mniej w pozostałych formach budownictwa – 964 wobec 1708.

MIESZKANIA, NA REALIZACJĘ KTÓRYCH WYDANO POZWOLENIA LUB DOKONANO ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

W okresie I – VII 2020r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 147 tys. mieszkań, tj. o 4,5% mniej niż analogicznym okresie roku 2019.

Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (88,2 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (57,1 tys.), którzy  względem ubiegłego roku odnotowali spadek odpowiednio o 4,9% i 2,4%.

Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,8% ogółu mieszkań.

Mniej niż w analogicznym okresie 2019r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (788 mieszkań wobec 929) oraz w pozostałych  formach budownictwa (915 wobec 1711).

W okresie I – VII 2020r. najwięcej mieszkań, których budowę rozpoczęto lub oddano do użytkowania w województwie mazowieckim (odpowiednio 24,5 tys. I 21,4 tys.) i wielkopolskim (15,4 tys. I 12,5 tys.)

 W odniesieniu do mieszkań oddanych do użytkowania najwyższe wartości odnotowano w mazowieckim (23,8 tys.) oraz dolnośląskim (12,8 tys.).

Źródło:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-lipiec-2020-roku,5,105.html