PRZEGLĄD RYNKU BUDOWLANEGO

PODSUMOWANIE SYTUACJI W OKRESIE I – II 2021

W okresie styczeń – luty 2021 roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

RUCH BUDOWLANY – BUDOWA MIESZKAŃ

Według wstępnych danych, w okresie styczeń – luty 2021 r. oddano do użytkowania 33,9 tys. mieszkań, tj. o 0,6% mniej niż przed rokiem. W okresie tym wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 50,5 tys. mieszkań, tj. o 35,3% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020. W okresie styczeń – luty 2021 r. rozpoczęto budowę 33,5 tys. mieszkań, tj. o 0,7% mniej niż w analogicznym okresie roku 2020.

MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA

Inwestorzy indywidualni w okresie styczeń – luty 2021 r. oddali do użytkowania 13,7 tys. mieszkań, tj. o 7,1% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Deweloperzy przekazali do użytkowania 19,6 tys. mieszkań (o 4,5% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.).

Pozostali inwestorzy (budownictwo spółdzielcze, społeczne czynszowe, komunalne i zakładowe) – oddali do użytkowania 506 mieszkań wobec 686 przed rokiem.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w 2021 r. wyniosła 3,2 mln m², czyli o 2,9% więcej niż w roku 2020, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 95,3 m².

MIESZKANIA, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO

W okresie styczeń – luty 2021 r. rozpoczęto budowę 33,5 tys. mieszkań, tj. o 0,7% mniej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Inwestorzy indywidualni  rozpoczęli budowę 10,2 tys. tj. o 17,1% mniej niż w okresie 2 miesięcy 2020 r., deweloperzy – 22,3 tys. (o 8,1% więcej niż w 2020 r.), czyli łącznie 96,9% ogólnej liczby mieszkań.

W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1053 mieszkań (856 w roku ubiegłym).

MIESZKANIA, NA REALIZACJĘ KTÓRYCH WYDANO POZWOLENIA LUB DOKONANO ZGŁOSZENIA Z PROJEKTEM BUDOWLANYM

W okresie styczeń – luty 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 50,5 tys. mieszkań, tj. o 35,3% więcej niż analogicznym okresie roku 2020.

Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (33 tys., wzrost o 41,8% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (17 tys., wzrost o 23%).

Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,2% ogółu mieszkań.

W pozostałych formach budownictwa zanotowano 403 mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (144 mieszkania w roku ubiegłym).

Źródło:

opracowanie własne na podstawie danych GUS:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/przemysl-budownictwo-srodki-trwale/budownictwo/budownictwo-mieszkaniowe-w-okresie-styczen-luty-2021-roku,5,112.html