PRZEGLĄD POWŁOK POCHODZENIA BIOLOGICZNEGO

Farby i powłoki pochodzenia biologicznego nadal odgrywają raczej niewielką rolę w branży powłok. Obecny udział w rynku szacuje się na około 5% w sprzedaży. Większość z nich prawdopodobnie pochodzi również z istniejących od dawna surowców naturalnych.

Zdjęcie autorstwa Kaboompics .com z Pexels

Rynek powłok biologicznych jest niewielki, ale należy się spodziewać wzrostu

Rynek jest nadal zbyt mały, aby dostępne były wiarygodne dane; wspomniany 5% udział w rynku w sprzedaży i 1% pod względem wielkości to prawie wszystko, co można znaleźć w konkretnych liczbach dotyczących wielkości rynku. Liczba ta również się nie zmieniła od jakiegoś czasu i została przekazana przez instytut badań rynku Chemquest już w 2018 r., A także znajduje się w dokładnie takiej samej ilości w ich najnowszych analizach rynku globalnego.

Jak zwiększyć wykorzystanie bio-powłok

Stopień wzrostu zapotrzebowania na powłoki pochodzenia biologicznego różni się znacznie w zależności od regionu w Europie. Dwa kraje wyróżniają się jednak z bardzo różnych powodów – Holandia i Szwajcaria. 

W Holandii, w lipcu 2016 r. wprowadzono katalog zrównoważonych zamówień publicznych, w którym stwierdza się: „Im wyższy udział surowców pochodzenia biologicznego i / lub surowców pochodzących z recyklingu w dostarczanych produktach, tym wyższa wartość przetargu”. Ułatwia to rozważanie rozwiązań opartych na biotechnologii.

W Szwajcarii przyjęto inne podejście. Tutaj dystrybucję farb i lakierów na bazie surowców odnawialnych zapewnia etykieta Umweltetikette . Jeśli chcesz osiągnąć jedną z dwóch najwyższych klas w szwajcarskiej etykiecie ekologicznej, musisz udowodnić, że Twoje farby i lakiery zawierają 95% surowców odnawialnych. Znak przyznawany jest również klejom, impregnatom do drewna, tynkom i szpachlom. 

Ważna jest świadomość ekologiczna

Innymi krajami, które stosunkowo dobrze się rozwijają w tym obszarze, są kraje skandynawskie, częściowo Niemcy, a także Francja. Tam popyt jest podtrzymywany przez rosnącą świadomość ekologiczną klientów. Włochy stają się również atrakcyjnym rynkiem. Tutaj również klienci odgrywają decydującą rolę.

Christian Walter z DAW (producent farb i lakierów) uważa, że ​​samo zwiększenie świadomości ekologicznej nie wystarczy. „Nie jestem zwolennikiem zbyt wielu regulacji”, wyjaśnia, „ale to nie zadziała w ogóle bez przepisów; jako całe społeczeństwo jesteśmy na to zbyt powolni. Może to również pomóc w rozwiązaniu drugiego problemu. Nie postrzega jednolitych standardów oceny zrównoważonego rozwoju jako kolejnej przeszkody. „To niepokoi zaangażowanych konsumentów końcowych i utrudnia im podejmowanie zrównoważonych decyzji zakupowych” – wyjaśnia.

Aplikacja odgrywa istotną rolę

Frank Hezel, wiceprezes firmy BASF ds. Żywic i dodatków na region EMEA, również podkreśla rolę poszczególnych firm i branż: „Głównym motorem są ambicje związane z konkretnymi przedsiębiorstwami: popyt jest w coraz większym stopniu naciskany przez właścicieli marek – w szczególności z branży meblarskiej i podłogowej . ” Inni eksperci również się z tym zgadzają.

Tim Gratzke z DSM widzi największy potencjał w zastosowaniach dekoracyjnych, takich jak farby ścienne. W tym przypadku żywica na bazie biologicznej jest istotną częścią produktu, podczas gdy staje się stosunkowo inteligentną częścią, gdy powłoka jest używana jako część produktu końcowego, takiego jak meble lub samochód.  

Podobnie jest w przypadku DAW. Ma to również coś wspólnego z wymaganiami powłoki, jak donosi Christian Walter. „Kiedy próbujesz dopasować wymagania techniczne do tego, co znajdujesz w naturze, często nie udaje Ci się to i będziesz musiał uciekać się do„ klasycznych ”rozwiązań. I odwrotnie, im niższe są przeszkody techniczne, tym większe jest prawdopodobieństwo znalezienia surowców na bazie biologicznej bezpośrednio nadających się do zastosowania. ”

Wydajność bioproduktów również odgrywa decydującą rolę dla innych ekspertów. Tim Gratzke z DSM podkreśla: „Nie chcemy poświęcać wydajności”. Interesujące jest również sprawdzenie, które obszary nie zostały wymienione. Należą do nich w szczególności te powłoki, które stawiają wysokie wymagania w zakresie ochrony przed korozją, takie jak powłoki przemysłowe lub powłoki morskie.

Jak ekologiczne są powłoki na bazie biologicznej?

Nie wszystko, co pochodzi ze źródeł odnawialnych, jest również zrównoważone. „Produkty pochodzenia biologicznego nie zawsze są równoważne zrównoważonym. Staje się to bardzo jasne, jeśli spojrzymy na szkody, jakie plantacje oleju palmowego powodują w lasach deszczowych” – wyjaśnia Frank Hezel. Christian Walter z DAW również widzi ten problem i twierdzi, że nie jest łatwo wykorzystać ustalone łańcuchy dostaw żywności i paszy, ponieważ mogłoby to zniszczyć strukturę cen. Poszczególne przedsiębiorstwa również traktują to bardzo poważnie w wiarygodny sposób. Brakuje jednak wiarygodnych politycznych warunków ramowych, aby zapewnić, że nie pozostanie to tylko z Na przykład Komisja Europejska uznała wiele lat temu, że musi promować gospodarkę opartą na recyklingu opartym na biotechnologii i wraz z przemysłem chemicznym uruchomiła Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI-JU).

Jednak w szczególności występują problemy ze zrównoważonym rozwojem. Organizacja pozarządowa Corporate Europe Observatory skrytykowała, że ​​„Tylko 10 procent wszystkich koordynatorów projektów finansowanych przez BBI przewidywało, że ich inicjatywy będą miały pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną, a tylko 27 procent przewidziało, że będą miały pozytywny wpływ na zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.

Niepowodzenie spowodowane koronawirusem?

Można się obawiać, że kryzys koronawirusowy może cofnąć przejście na powłoki oparte na biotechnologii. Wydaje się jasne, że spadek cen ropy będzie miał negatywny wpływ na konkurencyjność powłok pochodzenia biologicznego. Ale Tim Gratzke z DSM również dostrzega możliwości. Ponieważ obecnie przeprowadzanych jest wiele prac remontowych w biurze domowym i krótkoterminowych pracach, w ostatnim czasie wzrosła sprzedaż w sektorze farb dekoracyjnych, co jest szczególnie ważne w sprzedaży surowców pochodzenia biologicznego. Ponadto ludzie mają obecnie więcej czasu na uzyskanie informacji. 

Frank Hezel przyznaje, że obecnie mogą wystąpić opóźnienia z powodu Covid-19. W dłuższej perspektywie widzi również ogromne możliwości. Rządy oceniają sposoby stymulowania gospodarek swoich krajów poprzez konkretne programy, z których część była ukierunkowana w kierunku promowania zrównoważonych rozwiązań. To może być duża szansa ”. Tim Gratzke zgadza się z tym: „Nie spodziewam się zbytniego negatywnego wpływu z powodu kryzysu koronowego, ponieważ firmy, które inwestują w materiały pochodzenia biologicznego, podjęły długoterminową decyzję strategiczną”.

Koszty powłok biologicznych?

Innym czynnikiem jest kwestia kosztów. Na przykład ropa jest surowcem bardzo zmiennym pod względem ceny, chociaż surowce odnawialne oczywiście również podlegają wahaniom, chociaż są one zwykle mniej wyraźne. Według Christiana Waltera z DAW argument stabilności cen jest używany głównie do prowadzenia interesów z rolnikami. Przemysł chemiczny jest czasem bardziej atrakcyjnym partnerem niż przemysł spożywczy. „Niekoniecznie oferujemy wyższe ceny, ale bardziej stabilne” – wyjaśnia.

W szczególności w perspektywie krótkoterminowej wiele firm wykorzystuje surowce na zasadzie drop-in. W tym przypadku surowce pochodzenia biologicznego są wytwarzane w połączeniu z istniejącymi zakładami produkcyjnymi przy użyciu surowców kopalnych. Głównym graczem jest tutaj BASF ze swoim procesem bilansowania biomasy. Daje to możliwość szybkiej i taniej zmiany. „Podczas gdy materiały i jakość pozostają takie same, nasi klienci mogą natychmiast przestawić się na produkty zbilansowane biomasą, bez potrzeby ponownej kwalifikacji”, wyjaśnia Hezel. Jednak wykorzystywane są również nowe rodzaje surowców, jak pokazuje projekt Worlée czy DAW z lnianką siewną. Tutaj uzyskuje się nowe spoiwo biologiczne, które nie konkuruje z produkcją żywności, ale z drugiej strony może nawet zwiększyć plony z pól grochu.

Według Philippe’a Mengala ze Wspólnego Przedsięwzięcia BBU wykorzystanie biomasy do produkcji materiałów wzrosło ogółem o 5,6% w latach 2010-2015, a w tej kategorii sektor chemii pochodzenia biologicznego wykazał najwyższy względny wzrost (+48,4%). Jeśli działania będą kontynuowane w tym tempie, prędzej czy później możemy dostrzec bardziej ekologiczny przemysł powłok.      

Jan Gesthuizen

Źródło: european-coatings.com

Źródło: https://www.european-coatings.com/Markets-companies/Bio-based-coatings-overview-Increasing-activities