RANKING 25 NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW W EUROPIE 2020 r.

Najnowszy ranking European-Coatings dotyczący najlepiej sprzedających się producentów powłok pokazuje, jak co roku, wyniki europejskich producentów powłok pod względem obrotów, udziału w eksporcie i liczby pracowników. Nowa funkcja to spojrzenie na rozwój w ciągu ostatnich pięciu lat.


* Dane sprzedażowe z 2018 lub ** Szacunkowe dane 

Sprzedaż powłok top 5 mln EUR

60% wszystkich firm ma siedzibę główną w regionie krajów niemieckojęzycznych

Firmy z Niemiec, Austrii i Szwajcarii to największa grupa pod względem liczby z 15 firmami (60%). Łącznie stanowią one obrót w wysokości 8,85 mld EUR, co odpowiada 37,5% ogólnej kwoty 23,6 mld EUR. Jednak pod względem obrotów Holandia jest najważniejszym krajem. Sama Grupa Akzo Nobel ma większy obrót niż 15 spółek DACH w tym rankingu łącznie.

Zmiana w sprzedaży powłok w % 2015 – 2019 (top 5)

Duże obroty ze Skandynawii

Chociaż kraje nordyckie z pięcioma firmami reprezentują znacznie mniej graczy, obrót firm z Danii, Finlandii i Norwegii wynosi 4,4 miliarda euro. 

W porównaniu z pierwszym rankingiem w 2016 r., Który opierał się na obrotach w 2015 r., Jotun z Norwegii, aw szczególności fińska firma Teknos, wykazują niezwykły rozwój. Jotun zwiększył obroty o 538 mln EUR w ciągu pięciu lat. Liczba pracowników i liczba miejsc produkcji wzrosły tylko nieznacznie.

Zmiana w sprzedaży w firmach nordyckich w % (2015 – 2019)

Obrót i rozwój pracowników

Okres 2015 – 2019

Teknos znacznie się rozwinął dzięki przejęciom. Obroty wzrosły o ponad 100 milionów EUR. Liczba pracowników wzrosła o 30%, a liczba zakładów produkcyjnych podwoiła się. Hempel był także w stanie znacznie zwiększyć obroty w ubiegłym roku, głównie dzięki przejęciom JW Ostendorf w Niemczech i Crowne w Wielkiej Brytanii. Mogło to jednak zrekompensować jedynie straty ze sprzedaży w poprzednich latach. Jednocześnie znacznie wzrosła liczba pracowników.

W Akzo Nobel, w szczególności sprzedaż grupy gwałtownie spadła w wyniku wydzielenia działu chemii specjalistycznej, który obecnie działa pod nazwą Nouryon. Jest to obecnie równoważone przez znacznie mniejszą liczbę pracowników. Jednak działalność w zakresie powłok jest obecnie również niższa niż pięć lat temu, spadając z około 10 mld EUR do nieco poniżej 9,3 mld EUR.

Francuski producent Cromology również poniósł poważne straty w branży lakierniczej. Mimo że firma ma stabilną sprzedaż w grupach, w ostatnich latach sprzedaż farb i powłok spadła prawie o połowę.

Metodyka:

Ponieważ nie wszystkie firmy mają jednolite roczne sprawozdania finansowe, niektóre firmy są również notowane ze sprzedażą od 2018 r. W przypadku producentów farb i powłok z siedzibą poza strefą euro sprzedaż została przeliczona na EUR. Ranking jest sortowany według obrotów generowanych przez powłoki. Sprzedaż z innych segmentów działalności jest uwzględniana w sprzedaży Grupy, ale nie jest wykorzystywana w rankingu.

Autorzy: Damir Gagro i Jan Gesthuizen

Źródło:

https://www.european-coatings.com/Markets-companies/Coatings-market/Ranking-Europes-top-25-coatings-manufacturers-in-2020